Radio Rekord mazowieckie mobilne Radio Rekord mazowieckie
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ3IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Zburzyć czy wyremontować pomnik orła? Jest oświadczenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Zburzyć czy wyremontować pomnik orła? Jest oświadczenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Od kilku dni jest głośno wokół pomnika orła w Ciechanowie, po tym jak Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński wszczął postępowanie dekomunizacyjne.

Postępowanie będzie prowadzone w celu ustalenia, czy pomnik jest zgodny z treścią art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

W lipcu miasto poinformowało, że pomnik przy ul. 17 Stycznia przejdzie restaurację i konserwację. Remont został uzgodniony przez ratusz z Instytutem Pamięci Narodowej. Prace remontowo - konserwacyjne miały się rozpocząć w najbliższych tygodniach.

https://ciechanow.cozadzien.pl/ciechanow/element-kampanii-wyborczej-ciechanow-odpowiada-wojewodzie/10720

Dziś oświadczenie w tej sprawie opublikowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. - Powstały w 1988 roku z inicjatywy TMZC pomnik, budzi kontrowersje wśród wąskiej grupy mieszkańców Ciechanowa, którzy oczekują jego zburzenia. Niekwestionowaną przez nikogo ideę pomnika było upamiętnienie tragicznego okresu w dziejach Polski (l. 1939-1945), a także ofiar II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Nazwa pomnika „Walka-Męczeństwo-Zwycięstwo” była wówczas powszechnie akceptowana, ale w ostatnich latach człon „Zwycięstwo” zaczęto interpretować jako oczywistą gloryfikację ustroju komunistycznego, siłą Armii Czerwonej narzuconego Polsce przez Związek Radziecki. Nic bardziej błędnego! - pisze zarząd TMZC.

Pełna treść oświadczenia zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej:

W związku z wszczęciem przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania dekomunizacyjnego w sprawie pomnika „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej pragnie przedstawić swój głos w sprawie, przyjęty podczas posiedzenia zarządu w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Informujemy również, że przygotujemy stosowne stanowisko celem przesłania do wojewody. Przygotujemy również petycję skierowaną do Wojewody Mazowieckiego o nieusuwanie pomnika. Będziemy na bieżąco informowali naszych członków, sympatyków i mieszkańców Ciechanowa o wymienionej wyżej inicjatywie.

Powstały w 1988 roku z inicjatywy TMZC pomnik, budzi kontrowersje wśród wąskiej grupy mieszkańców Ciechanowa, którzy oczekują jego zburzenia. Niekwestionowaną przez nikogo ideę pomnika było upamiętnienie tragicznego okresu w dziejach Polski (l. 1939-1945), a także ofiar II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Nazwa pomnika „Walka-Męczeństwo-Zwycięstwo” była wówczas powszechnie akceptowana, ale w ostatnich latach człon „Zwycięstwo” zaczęto interpretować jako oczywistą gloryfikację ustroju komunistycznego, siłą Armii Czerwonej narzuconego Polsce przez Związek Radziecki. Nic bardziej błędnego! Wszystkie przekazy w środowisku TMZC z końca lat 70-tych XX w., kiedy krystalizował się projekt budowy pomnika, mówią wyraźnie, że intencją było upamiętnienie ofiar II wojny światowej, by pomnik, może niedoskonały w swej formie artystycznej, był wyrazem hołdu złożonego uczestnikom działań wojennych, ofiarom represji okupanta, żołnierzom i cywilom poległym za Ojczyznę, mieszkańcom tej ziemi.

Po uzgodnieniu z IPN, gdy pojawiła się szansa na pozyskanie przez miasto środków na renowację pomnika, inskrypcja na obelisku otrzymała nowe brzmienie, bardziej odpowiadające intencjom inicjatorów budowy pomnika, w pełni akceptowane przez aktualne władze statutowe TMZC. Inskrypcja miała zawierać następującą treść: Pamięci mieszkańców ziemi ciechanowskiej poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Jednak środowiska zwane przez siebie patriotycznymi nie dały za wygraną. Doprowadziły wszczęcia postępowania Wojewody Mazowieckiego, zmierzające do uznania pomnik za obiekt promujący komunizm i na podstawie ustawy z dn. 1 IV 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych.

Jednym z powodów wskazywanych w żądaniach likwidacji pomnika pojawił się wprost i pośrednio formułowany zarzut, iż jego rzeczywistymi twórcami były ówczesne organa PZPR i władze TMZC. Nic bardziej mylnego i oburzającego! Była to inicjatywa społeczna, obywatelska, którą TMZC wziął na swoje barki jako stowarzyszenie zajmujące się na mocy statutu upamiętnianiem dramatycznych wydarzeń historycznych i osób w nich uczestniczących, składając w ten sposób hołd poległym żołnierzom, członkom ruchu oporu i cywilnym ofiarom wojen. Uporczywe wskazywanie TMZC jako koalicjanta i partnera PZPR w dziele budowy pomnika nie znajduje żadnych podstaw, świadczy o złej woli oponentów, może też być wynikiem niewiedzy o czasach PRL. Skoro twórcy pomnika mieli być sojusznikami PZPR w zamazywaniu prawdziwej historii, to zaprezentujmy ich bliżej. Powstały w styczniu 1979 r. Społeczny Komitet Budowy Pomnika składał się z 20 osób, w tym ośmioosobowe prezydium. Oto skład prezydium komitetu:

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Przewodniczący Bolesław Kamiński – dr weterynarii, żołnierz kampanii wrześniowej w 1939 r., walczył jako artylerzysta pod Wizną. Szlak bojowy zakończył w październiku 1939 r. w bitwie pod Kockiem i Wola Gułowską. Człowiek solidnej, systematycznej, społecznie użytecznej i czystej moralnie pracy, Współzałożyciel TMZC w 1957 r. , pasjonat, zbieracz pamiątek i wspomnień kombatantów. Osoba bez jakichkolwiek związków z PZPR, propagandą polityczną lub organami władzy państwowej.

Wiceprzewodniczący Robert Bartołd - wnuk powstańca styczniowego. We wrześniu 1939 r. w szeregach wojska polskiego jako porucznik rezerwy. Z pobudek patriotycznych, a nie politycznych, zgłosił się do sztabu gen. Żymierskiego we Włochach k. Warszawy. Dotarł z wojskiem do Berlina. Po wojnie twórca i czołowy redaktor lokalnych czasopism, m.in. „Głosu Ciechanowa” i „5 Rzek”. W pamięci ciechanowian trwa jako znakomity erudyta, niezrównany gawędziarz i orator, pierwszy po wojnie dokumentalista dziejów ziemi ciechanowskiej i popularyzator wiedzy o regionie, pionier ciechanowskich przewodników turystycznych, autor pierwszych folderów turystycznych. Bez związków z PZPR, propagandą polityczną lub organami władzy państwowej.

Wiceprzewodniczący Aleksander Kociszewski - doktor historii, organizator i kierownik Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, wicedyrektor Wydziału Kultury UW, organizator i dyrektor Muzeum Okręgowego, inicjator i dyrektor Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, mającego status narodowej instytucji kultury. Wykładowca akademicki, znawca dziejów Mazowsza i epoki napoleońskiej, historii regionalizmu polskiego. Wiceprezes Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Autor kilkudziesięciu książek, wydawca i redaktor, współzałożyciel Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego i jego wieloletni prezes, członek Rady Naukowej MOBN i Ośrodka Studiów Napoleońskich. Człowiek nauki i kultury, powszechnie szanowany za dorobek naukowy dotyczący Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej. Zrezygnował z kariery naukowej w Warszawie i przez dziesięciolecia pozostawał jedynym autorytetem naukowym w regionie ciechanowskim. Jako wybitny regionalista i lokalny patriota był recenzentem i doradcą ogromnej ilości przedsięwzięć wydawniczych, architektonicznych i kulturalnych, czasem odległych od jego stricte naukowych zainteresowań. Z tego powodu współpracował z organami państwowymi, zarówno przed jak i po 1989 r., dzięki czemu władze przychylały się niejednokrotnie do mądrych rozwiązań w sferze szeroko pojmowanej kultury narodowej i regionalnej.

Wiceprzewodniczący Edward Lewandowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, naczelnik Gminy Grudusk, w l. 1976-1984 dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, w l. 1984-1992 dyrektor Muzeum Okręgowego w Ciechanowie. Z powodzeniem łączył pracę zawodową z działalnością społeczną i osobistą pasją utrwalania wydarzeń oraz ludzi kultury, oświaty i polityki , związanymi z ziemią ciechanowską. Dzięki znakomitej pamięci, imponującej wiedzy historycznej i zdolnościom oratorskim był znakomitym popularyzatorem historii ziemi ciechanowskiej. Dzięki niemu powstało wiele inicjatyw TMZC w zakresie upamiętnień wydarzeń z l. 1939-1945. Umiał rozmawiać z przedstawicielami władz partyjno-państwowych, nie antagonizował oponentów, po 1989 r. wspierał swą wiedzą przedstawicieli władz samorządowych.

Sekretarz Jan K. Korzybski - syn żołnierza i ochotnika z 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, rannego w wojnie 1920 r., odznaczonego Krzyżem Walecznych, przedwojennego policjanta zastrzelonego przez NKWD w Miednoje. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. W czasie okupacji hitlerowskiej w konspiracji, aresztowany przez Gestapo. Po wojnie pracownik finansowy ciechanowskiej administracji terenowej. Z zainteresowań i pasji regionalista i przewodnik turystyczny, kierownik muzeum na zamku ks. mazowieckich w Ciechanowie. Autor wielu publikacji książkowych dotyczących ziemi ciechanowskiej, m.in. popularnych „Legend zamkowych”, wspomnień żołnierzy AK oraz własnych doświadczeń okupacyjnych. Mówiło się o nim powszechnie „kronikarz Ciechanowa”. Nie był nigdy związany z organami PZPR.

Skarbnik Tadeusz Grzankowski – czynną służbę wojskową odbywał w r. 1929 w batalionie łączności w Brześciu n/Bugiem. Z wyróżnieniem ukończył szkołę podoficerską i na prośbę przełożonych po zakończeniu służby jako tzw. podoficer nadterminowy prowadził bibliotekę i nauczanie analfabetów. Kampanię wrześniową zakończył pod Kockiem. Zorganizował samoobronę Polaków przed Ukraińcami, będąc jej komendantem do końca sierpnia 1942 r. Przeżył dzięki AK, dzięki której otrzymał nową tożsamość i przedostał się do Białej Podlaskiej, gdzie szczęśliwie doczekał się zakończenia wojny. Po wojnie zaangażował się w odrodzenie ciechanowskiego rzemiosła. Aktywował izby i spółdzielnie rzemieślników. Dzięki niemu powstał Dom Rzemiosła, okazała budowla do dziś funkcjonująca w centrum miasta. Jako wieloletni radny miasta i powiatu przyczynił się istotnie do odbudowy zamku ks. mazowieckich, był współzałożycielem i i wiceprezesem TMZC. Samorzutnie bez pomocy służb państwowych sporządził bezcenny dokument pt. „Imienny wykaz mieszkańców Ciechanowa poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej”, zawierający 809 nazwisk ofiar terroru w l. 1939-1945. Dokument ten do dziś stanowi podstawowe źródło informacji o ofiarach wojny, przedmiot wciąż trwających badań historycznych. Poznał doświadczenia i dramatyczne losy setek mieszkańców Ciechanowa, zebrał istniejącą dokumentację zbrodni hitlerowskich. Może dlatego został rzeczywistym inicjatorem wybudowania pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej.

Członek prezydium Wacław Pikus – absolwent podchorążówki w szkole artylerii w Włodzimierzu W. Pracę magisterską bronił w mundurze artylerzysty, meldując się wprost z poligonu w Czerwonym Borze. W konspiracji od marca 1940 r., przez blisko rok komendant AK obwodu Ciechanów. Po wojnie pracował jako nauczyciel i dyrektor Studium Nauczycielskiego. Członek Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, jeszcze przed powstaniem ZBoWiD. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, dwukrotny kawaler Orderu „Polonia Restituta”.

Członek prezydium Władysław Jabłoński – 1 września 1939 r. Komendant Cywilny Obrony Przeciwlotniczej Ciechanowa. Od pierwszych chwil okupacji członek ruchu oporu, najpierw w ZWZ, potem w AK, pod ps. „Wrzos”, szef Oddziału I na powiat ciechanowski. Po wojnie pracownik finansowy starostwa i główny księgowy WPHS w Ciechanowie. Aktywny działacz społeczny, zaangażowany w odbudowę Ciechanowa, m.in. w budowę elektrowni miejskiej, zakładu wodociągów, szkół podstawowych i budynku LOK, także Domu Rzemiosła i pomnika „Walka-Męczeństwo-Zwycięstwo”.

Warto może w tym miejscu przypomnieć, że inny zasłużony ciechanowianin, Stanisław Borodzicz, płk „Wara”, legendarny dowódca NSZ na północnym Mazowszu, członek zarządu TMZC i prezes oddziału warszawskiego, opracował z gronem ciechanowian, zamieszkałych w Warszawie, listę 120 ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego. Opracowanie nazwane „Złotą Księgą” poświęconą wychowawcom i wychowanków Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego w Ciechanowie, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny w l. 1918-1945. Księga udostępniona historykom i badaczom historii najnowszej wykorzystywana jest w wielu opracowaniach i regionaliach poświęconych ofiarom dwóch wojen światowych.

To prawda, że Komitet Budowy Pomnika powstał pod honorowym patronatem Wojewody Ciechanowskiego, Jerzego Wierzchowskiego. Jest także prawdą, że w 20-osobowym komitecie znajdowały się osoby wskazane przez władze, tj. Tadeusz Czyżewski prezydent Ciechanowa, Andrzej Fronczak I sekretarz KM PZPR, Alfons Skomski, wiceprezes ZW ZBoWiD, Jan Sobecki, wiceprzewodniczący ZW ZSMP, Kazimierz Załuski, sekretarz WRZZ w Ciechanowie. To prawda, ale bez ich udziału w komitecie inicjatywa i powstanie pomnika jako hołdu pomordowanym Polakom nie byłoby możliwe. Ich obecność, chociaż przymusowa, była oczywista i konieczna. Otwierała drogę do wszystkich drzwi i dała „zielone światło” naszej inicjatywie. Skład komitetu uzupełniały osoby, osobiście dotknięte tragedią wojny, m.in. więźniowie obozów koncentracyjnych: Walerian Łebkowski, Henryk Gralewski, Kazimierz Rzeczkowski; żołnierze Września, powstania warszawskiego i członkowie ruchu oporu: Józef Dworakowski, Józef Piotrowski, Czesław Pazyra, Zygmunt Kamiński, a także Dorota Nitowska, wnuczka Szczepana Dobosza, komendanta BCH na naszym terenie i Kazimierz Konwerski, brat Romana, bohatera egzekucji na ciechanowskim zamku, zesłanego i zamordowanego w Mauthausen 29 lipca 1943 r.

Czy któraś z tych osób, które znalazły się w składzie Komitetu Budowy Pomnika z rekomendacji TMZC, zasługuje na oburzające sugestie, że działały w porozumieniu z komunistami, by zakłamać historię, zafałszować prawdę o Polsce, która wbrew swej woli, zdradzona przez zachodnich sojuszników, znalazła się sferze wpływów ZSRR i stała się de facto państwem zależnym politycznie od komunistycznego mocarstwa? Chyba tylko ludzie złej woli mogą przyznać, że działali na polecenie KW PZPR i pieczętowali swoimi nazwiskami akt fałszerstwa najnowszej historii swojego miasta i swojej Ojczyzny.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

I jeszcze jedno. Środowiska patriotyczne dla poparcia swej tezy o promowaniu przez pomnik i jego inicjatorów systemu komunistycznego podkreślają, że w uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczył ambasador ZSRR w Polsce, polski generał jako przedstawiciel ZG ZBoWiD i oczywiście miejscowi komuniści. Rzeczywiście, obecność radzieckiego dyplomaty mogła razić, ale w takim przypadku przedstawiciele środowisk patriotycznych powinni jakoś wyrazić swój protest przeciwko wasalizacji państwa polskiego przez ZSRR i wykrzyczeć żarliwie swój sprzeciw wobec upamiętniania czerwonoarmistów za pozorne wyzwolenie polskich miast i rzeczywiste zniewolenie naszej Ojczyzny. Dlaczego tego nie zrobili? Chyba nie z tego powodu, że za taką manifestację groziło więzienie. Niewykluczone zatem, że z tego samego powodu, dla którego członkowie Komitetu Budowy Pomnika zgodzili się na ich obecność. Nieprawdaż?

Tak samą insynuacją jest głoszona wszem i wobec teza, że ciechanowianie chcą rozbiórki pomnika. Spotykamy się ogromną ilością głosów mieszkańców naszego subregionu, oburzonych tym pomysłem.

Wszystkim zawziętym przeciwnikom pomnika dedykujemy słowa Adama Asnyka z wiersza „Do młodych”:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść.

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji "Stop hejt".

Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy