Radio Rekord mazowieckie mobilne Radio Rekord mazowieckie
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjY2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg==
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjY2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg==

Do 23 grudnia oferty na realizację zadań publicznych. Ponad milion na wsparcie ciechanowskiego "trzeciego sektora"

Do 23 grudnia oferty na realizację zadań publicznych. Ponad milion na wsparcie ciechanowskiego

Na wsparcie "trzeciego sektora" w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w nadchodzącym roku przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł. W tej edycji konkursu pula środków, o jaką będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe zostanie zwiększona o 124 tys. zł. Większe nakłady na umożliwienie organizacjom realizowania zadań będą poczynione w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej (w tym wsparcia przedsiębiorczości i wolontariatu) oraz ekologii.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Wybór ofert nastąpi do 15 stycznia 2022 roku.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tegorocznym konkursie przeznaczono kwotę 790 000 zł (720 000 zł w 2021 r.), w tym:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej” – 42 000 zł.

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych – 710 000 zł.

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych – 28 000 zł.

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta – 10 000 zł.

Na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania przeznaczono kwotę 55 000 zł (55 000 zł w 2021 roku), w tym:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów  szkół  miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 40 000 zł.

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej  oraz popularyzujących naukę  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania – 15 000 zł.

Na realizację zadań na rzecz mieszkańców z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 71 000 zł (67 000 zł w 2021 roku). W tym zakresie znalazły się dwa zadania:

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQ2IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących pomocy w tym najuboższych – 42 000 zł.

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych – 29 000 zł.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 65 000 zł (65 000 zł w 2021 roku). Kwota obejmuje:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym – 35 000 zł.

Zadanie II. Organizacja ziałań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – 30 000 zł.

Na realizowanie przez „trzeci sektor” zadań z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę 130 000 zł (100 000 zł w 2021 roku). Są to:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego – 50 000 zł.

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej – 50 000 zł.

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej – 30 000 zł.

Na rozwój sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 15 000 zł (14 000 zł w 2021 roku). Zadanie I zakłada organizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu.

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono kwotę 49 000 zł (44 000 zł w 2021 roku). Oferty można składać na poniższe zadania:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt – 34 000 zł.

Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej – 15 000 zł.

W konkursie można też składać oferty w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. Na zadanie I – Wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości ratusz przeznaczy 10 000 zł (6 000 zł w 2021 roku).

Krzysztof Podliński fot. UM Ciechanów / na podstawie umciechanow.pl

Chcemy, żeby portal ciechanow.cozadzien.pl był miejscem wymiany opinii dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa i okolic.
Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji „Stop hejt”. Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.
Anonim
lub
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUwIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjUxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy