avatar
~aiwaplatz 2021-02-02 16:37
Oto treść skargi z 25.01.21 jaka wg wójta dot. odpowiedzi "Dzień dobry" - "Składam skargę na wójta Muchowskiego w związku z brakiem wymagania od wszystkich pracowników Urzędu Gminy Sońsk przedstawiania się przy odbieraniu połączeń telefonicznych. Część pracowników to robi - ale nie wszyscy. W sposób oczywisty sytuacja taka w urzędzie administracji publicznej nie jest dopuszczalna a odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urzędu ponosi przełożony. Arkadiusz Kozyra
  • 50%
  • |
  • oceń:
  • |